contractmanager Tag

Contract management staat momenteel volop in de belangstelling. Voor mijn  werk als contract- en leveranciersmanager praat ik regelmatig met klanten en vakgenoten (ook wel bekend als lotgenoten). We proberen dan zo veel mogelijk informatie over contract management met elkaar te delen en te kijken hoe we ons vak verder kunnen verbeteren. Tijdens zo'n praatsessie hebben we gesproken over welke tips over contract management nou nuttig kunnen zijn voor de dagelijkse praktijk van een contractmanager. We hebben gezamenlijk de volgende lijst samengesteld (niet uitputtend en in willekeurige volgorde):

Het woord gonst in de rondte de laatste tijd, “Prestatie-inkoop”. Overgenomen uit Amerika en ontwikkeld door Dean Kashiwagi. Daar noemen ze het Best Value Procurement. In een woord: Geweldig! Prestatie-inkoop gaat ervan uit dat je niet alleen maar kijkt naar de laagste prijs en niet zelf bepaalt hoe het resultaat bereikt moet worden. Of zoals Dean Kashiwagi stelt: “Luister naar de experts in de markt. De uitvoerende partij weet precies hoe ze een project kan uitvoeren en waar de risico’s liggen, maar geef haar wel de ruimte om dat duidelijk te maken”. Jij stelt het resultaat vast,

Op supplymanagement.com stond recent een verslag over een survey die is gehouden onder 218 CPO’s wereldwijd. Schokkende conclusie van dit onderzoek is dat volgens de CPO’s 76% van de Procurement medewerkers niet bekwaam genoeg is. 65% moet verbeteren en 11% vertoont zelfs een groot gat voor wat betreft de benodigde competenties. In een lijst van 14 competenties werd er bij 6 competenties door de CPO’s aangegeven dat daar onder gemiddeld werd gescoord binnen hun bedrijf. Wanneer we kijken op welke gebieden de verbeteringen volgens de CPO’s het hardst nodig zijn dan heeft dat betrekking op:

Inkopers, contractmanagers, verkopers, volgens mij verschillen ze niet zoveel van elkaar. Dat wil zeggen; Ze hebben beiden een commerciële functie en commerciële contacten. Het verschil is, bij de verkoper wordt dit ook als zodanig erkend, bij de inkoper niet. De meeste verkopers gebruiken een CRM systeem dat hen faciliteert bij het managen van de salescycle. Alles wordt bijgehouden: leads, klanten, contactpersonen, welke gesprekken hebben plaatsgevonden, welke campagnes worden gevoerd, wat er speelt in de markt, strategische waarde van de klant, wat de resultaten waren van bepaalde marketingacties en ga zo maar door. Bovendien is het vaak aan elkaar gekoppeld. Outlook en het CRM-systeem wisselen contacten en emails uit, je kunt je documenten kwijt en je kunt rapporteren.

Een soortgelijke gedachte heeft zich in het verleden ontwikkeld op het gebied van leveranciersmanagement. Tijdens een serie bijeenkomsten van PIANOO, genaamd “Manage de Markt!”, heb ik een presentatie gegeven over leveranciersmanagement. Kijk hier om de presentatie te downloaden. De samenvatting die PIANOO vermeldt op haar website luidt als volgt: Volgens Wim van Eck van Crics BV is het allerbelangrijkst om het interne proces goed te organiseren. En dat begint bij het goed in kaart brengen van de leveranciers. Wie zijn het en hoe belangrijk zijn ze voor de organisatie? Splits ze op in segmenten, bepaal de verwachte prestaties, meet dat ook en onderneem er acties op, is zijn opvatting. "Het is niet eens zo moeilijk om de organisatie daarvan te overtuigen als duidelijk wordt dat het geld bespaart. Maar wees ook zuinig op goede leveranciers", betoogt hij. "Laat je niet leiden door emoties.

In een eerdere discussie in de Linkedin groep Contract Management & Leveranciersmanagement heb ik beloofd terug te komen op de competentieverschillen tussen een inkoper en een contractmanager. Zijn deze verschillen er eigenlijk wel en zo ja, hoe bepaal je dan, aan de hand van aanwezige competenties, of iemand een geschikte contractmanager is? Als we personeelsadvertenties bekijken voor een contractmanager dan komen de gewenste competenties in de advertenties grotendeels overeen. Onderstaand een voorbeeld van Wageningen Universiteit waarin competenties worden beschreven: