contractmanagementproces Tag

Naar aanleiding van mijn vraag wat jij graag zou willen lezen rondom contractmanagement, heb ik een hele stapel antwoorden gekregen uit verschillende (invals)hoeken. De vraag waar ik vandaag over wil schrijven is: Hoe kun je contractmanagement binnen een organisatie inrichten, uitgaande van de volgende randverschijnselen?
  • decentrale inkoop
  • organisatie vindt contractmanagement belangrijk
  • veel contracten
  • geen dedicated contractmanagers.
Volgens mij heb je hier bij uitstek de gelegenheid om contractmanagement succesvol van de grond te tillen. Het enige dat nog moet gebeuren is beginnen :-).