In 4 stappen naar professioneel Contract- en Leveranciersmanagement – Stap 1

In 4 stappen naar professioneel Contract- en Leveranciersmanagement – Stap 1

Het contracteren

Hoewel contracteren formeel geen onderdeel uitmaakt van het proces voor contract- en leveranciersmanagement, wordt hier wel (of niet) de basis gelegd voor een goede invulling er van.

Voor de onderhandelingen met de potentiële leverancier dient de inkopende partij al na te denken over hoe ze het contract willen gaan managen. En ook over wat ze precies willen gaan managen en wat ze met het contract willen bereiken.

Veel voorkomende uitdaging hierbij is dat de inkoper en de contract- en/of leveranciersmanager tijdens het contracteren goed samen moeten werken. En dat betekent dat ze elkaars rol ook moeten respecteren. Waar de inkoper in de huidige tijden toch (helaas) nog steeds de focus voornamelijk heeft op bottom-line savings, zijn de contract- en leveranciersmanager veelal meer bezig met de leveranciersstrategie op de lange termijn. Vragen als wat kan de leverancier voor concurrentievoordeel brengen, welke ontwikkelingen worden er gedaan door de leverancier en wat is de strategische richting van de leverancier zijn veel voorkomend. En past dit bij de strategische richting van onze eigen organisatie? En hoe brengen we deze samen?

Hier zit een duidelijk knelpunt tussen beide functies. Een goede samenwerking tussen de verschillende functies is hierbij cruciaal. Er moet een goede afstemming plaatsvinden tussen de inkoper en de contract/leveranciersmanager.

Standaard KPI’s en SLA’s zijn hierbij noodzakelijk. Aangezien er meerdere strategische leveranciers en contracten moeten worden gemanaged is het van groot belang dat de KPI’s en SLA’s zijn gestandaardiseerd. Dit maakt het managen van contracten en leveranciers veel makkelijker aangezien iedereen binnen de organisatie werkt met dezelfde standaarden. Dit maakt het totale proces transparanter en beter uitvoerbaar.

Hoe is dit binnen uw organisatie geregeld? Werken de verschillende rollen goed samen of zijn de taken wellicht belegt bij één en dezelfde medewerker? Welke uitdagingen ervaart u bij de invulling hiervan?

In mijn volgende blogs komen de stappen 2, 3 en 4 aan bod.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.