Contractmanagement is een missie

Contractmanagement is een missie

Het is toch verwonderlijk dat iedereen, na uitleg, begrijpt dat contractmanagement belangrijk is, maar dat zo weinig directies dat ten volle lijken te beseffen? Het is iets wat mij dagelijks bezig houdt. Processen over hoe contractmanagement op te zetten en uit te voeren zijn bekend. Wij schrijven er zelf over en er zijn genoeg consultancyorganisaties en ZZP’ers in Nederland die organisaties hiermee kunnen helpen. Daar zit het probleem dus niet.

Ik bel regelmatig met bedrijven in het (grote) MKB om te vragen hoe zij bezig zijn met contractmanagement in het kader van marktonderzoek. Daar zitten echt veel bedrijven die weinig of niets doen met contractmanagement. Het blijft mij verbazen dat ik regelmatig mensen spreek die bewust niets doen met contractmanagement, omdat het geen prioriteit heeft of omdat ze het nog onderzoeken. Bedrijven laten geld liggen! Hoe kan dat nu geen prioriteit hebben? Volgens mij kan dat alleen maar als de organisatie, lees directie, niet beseft dat dit gebeurt.

Als ik op een netwerkbijeenkomst ben en ik vertel dat ik software voor contract- en leveranciersmanagement verkoop, dan moet ik vaak eerst uitleggen wat contractmanagement eigenlijk is. Waarna de reactie is: “goh, nooit zo bij stilgestaan, maar lijkt me wel handig zeg!”.

Ik sprak laatst een collega-consultant die het mooi verwoordde, “contractmanagement is eigenlijk een beetje missiewerk”.

Succespuzzel contractmanagementMet mijn blogs wil ik ondernemers die nog niet nagedacht hebben over contractmanagement een stap in de goede richting laten zetten. Door het delen van kennis en informatie wil ik ze helpen een beeld te vormen rondom contractmanagement. Ook de groep contract management en leveranciersmanagement op LinkedIn levert hier een bijdrage aan. Dat is de missie van CRICS: waarde toevoegen aan ondernemers op het gebied van contracten en leveranciersrelaties.

In iemands netwerk zitten gemiddeld 200 mensen. Hetzij op LinkedIn, hetzij persoonlijk. Dat is op zich al een behoorlijke hoeveelheid. En deze 200 mensen kennen ook 200 mensen. En die 200 ook weer… Als deze blogs of de groep op LinkedIn voor u waarde toevoegen, mag ik dan aan u als lezer vragen om uw netwerk te attenderen op deze informatie en kennis? Zo voegt ook u waarde toe aan uw netwerk.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.