80% van de software aankoop gaat achter de rug van IT en inkoop om

80% van de software aankoop gaat achter de rug van IT en inkoop om

Recent onderzoek wijst uit dat er gemiddeld negen databases worden gebruikt binnen de ondervraagde organisaties. Verontrustend hierbij is dat meer dan 80 procent van de sales en marketingprofessionals aan geeft geen vertrouwen te hebben in de juistheid van de informatie die ze halen uit hun bedrijfsdatabases. En zelfs 83 procent van de IT professionals denken hier hetzelfde over.
Ook blijkt dat 80 procent van de software wordt aangeschaft door de sales- en marketing afdelingen zonder de Inkoop- en IT afdeling hierbij te betrekken.

Kunnen we hieruit  de conclusie trekken dat wanneer deze inkopen niet lopen via Inkoop en IT, bedrijven zich in de vinger snijden? Dat er een wildgroei aan software en databases ontstaat waardoor een bedrijf opereert met  inconsistente en redundante data?
Volgens het rapport kan een ‘vicieuze cirkel van IT- en informatieproblemen’ ontstaan juist omdat er achter de rug van IT en Inkoop om software wordt aangeschaft.  Toch wordt dit inkoopgedrag door 38 procent van de staf op directieniveau getolereerd.

Vervolgens geeft 75 procent van de ondervraagde IT respondenten aan dat sommige applicaties al langer dan drie jaar niet meer worden gebruikt.  Gemiddeld betekent dit dat 25 procent van het totaal aantal applicaties zowel IT resources als managementtijd onnodig opslurpt. Een flinke kostenpost.

Hoog tijd lijkt mij om op dit vlak het inkoopbeleid te herzien en acties te ondernemen om de vicieuze cirkel te doorbreken.

—————————-

Bron: Onderzoek “The Data Ownership Dilemma” in opdracht van Informatica Corporation, uitgevoerd door Dynamic Markets. Aan het onderzoek deden 300 sales en marketingprofessionals en 301 IT managers mee. Het betrof  Europese bedrijven met meer dan 250 medewerkers.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.