the data ownership dilemma Tag

Recent onderzoek wijst uit dat er gemiddeld negen databases worden gebruikt binnen de ondervraagde organisaties. Verontrustend hierbij is dat meer dan 80 procent van de sales en marketingprofessionals aan geeft geen vertrouwen te hebben in de juistheid van de informatie die ze halen uit hun bedrijfsdatabases. En zelfs 83 procent van de IT professionals denken hier hetzelfde over. Ook blijkt dat 80 procent van de software wordt aangeschaft door de sales- en marketing afdelingen zonder de Inkoop- en IT afdeling hierbij te betrekken. Kunnen we hieruit  de conclusie trekken dat wanneer deze inkopen niet lopen via Inkoop en IT,