leveranciers Tag

Ik ervaar regelmatig dat contractmanagement een ondergeschoven kindje is. Vaak weet men vanuit een soort “gut feeling” dat het belangrijk is, maar de omzet die binnen komt met sales is veel zichtbaarder dan de besparingen die worden behaald met contractmanagement. Volgens mij tijd om het vak contractmanagement nauwer onder de loep te nemen. Vooral voor de grote MKB’ers.

Mensen die ik spreek binnen het MKB kunnen zich iets voorstellen bij het woord contractmanagement, zeker wanneer dat gerelateerd is aan verkopen. Als een sales zijn product verkoopt, wil hij ook graag dat de klant het product blijft gebruiken en liever nog dat hij meer producten verkoopt. Ondernemers en/of verkopers zijn hier dagelijks bezig met contractmanagement, alleen noemen we het nu accountmanagement. En dat is ook logisch, want alleen zo kun je bereiken wat iedere ondernemer wil:

  1. hoge omzet
  2. hoge winst
  3. hoge cashflow

Wat gebeurt er als je bekend maakt wie jouw best presterende leveranciers zijn? We zien aan de verkoopkant dat wanneer we een product of dienst verkocht hebben we de afnemer vragen of we een klantencase mogen schrijven. Hierin laten we de klant aan het woord over haar bevindingen met ons bedrijf en de dienst(en) en/of product(en) die zijn afgenomen. Beide partijen zien dit als de perfecte opportunity om ruchtbaarheid te geven aan hun eigen naamsbekendheid. De trost van de verkoper straalt ervan af. De prestatie om zaken gedaan te hebben, cq te blijven doen, met de zus en zo gerenommeerde organisatie… Pak een willekeurige website en we zien negen van de tien keer een lijst met klantcases, logo’s van partijen waarmee zaken zijn gedaan. Dit zijn dan onze befaamde referenties, die we o zo hard nodig hebben om meer omzet te genereren. Als je heel hard je best doet vind je waarschijnlijk een handje vol websites waarin, ergens op een bijna onvindbare locatie, we een leverancier prijzen vanwege een goeie samenwerking of bijdrage die deze leverancier heeft geleverd. Maar logo’s en leverancierscases kom je hoogst zelden tegen.

De bouwsector maakt moeilijke tijden mee. Verliezen worden gerapporteerd en met name in de divisies bouw- en infra vallen zware klappen. Procesmanagement krijgt al jaren veel aandacht in de bouw. Een goede afstemming van handelingen voorkomt fouten en minder fouten leveren geld op. Toch is het proces van contract- en leveranciersmanagement nog maar magertjes geregeld in de bouw. Natuurlijk legt vrijwel iedereen keurig contractgegevens vast, is er een soort contractendatabase en worden einddata in de gaten gehouden, maar dat is slechts contractbeheer en geen contract management. Om over leveranciersmanagement nog maar niet te spreken. Bij grote projecten lopen zaken vaak vanzelf. Leveranciers dienen zich vanzelf aan, maar voor de kleinere projecten kan de werkvoorbereider met een kleine aanpassing de winst van de organisatie positief beïnvloeden. Een degelijke en makkelijke leveranciersselectie is hierbij de uitkomst. Iedereen weet het en iedereen ziet er als een berg tegenop. De oplossing zit in het proces. Een goedlopend proces kost een eenmalige tijdsinvestering en levert daarna structureel tijd en geld op.

Wil je als bedrijf succesvol zijn dan zal je risico’s effectief moeten managen. In het zaken doen met leveranciers kun je diverse risico’s benoemen, zoals bijvoorbeeld faillissement, milieu problemen, materiaal tekorten,  slechte service,  foutieve leveringen of defecte producten. Bedrijven zijn vaak op de hoogte van deze risico’s maar nemen geen stappen om dit proactief te managen. Natuurlijk is het niet mogelijk risico’s geheel uit te sluiten of rampen te voorkomen, maar er zijn wel degelijk methoden en technieken in te zetten om leveranciersrisico’s te verminderen.  De belangrijkste stap om te nemen is het monitoren en managen van je leveranciers. In deze reeks van tips komt aan de orde hoe bedrijven de risico’s kunnen beperken en wat de toegevoegde waarde is van het effectief managen van je leveranciers.

TIP 1