accountplan Tag

In een eerdere blog over contract management is het accountplan al ter sprake gekomen. Maar wat is nu precies een accountplan en moeten we daar als contractmanager wel blij mee zijn? Mijn mening is dat we daar heel blij mee moeten zijn en ik zal hieronder uitleg geven waarom ik dat vind. Voor elk nieuw jaar wordt door een accountmanager een accountplan opgesteld, waarin hij aangeeft welke doelstellingen en targets er behaald dienen te worden bij de klant. Soms is dat een kopie van het jaar ervoor, maar als het goed is heeft hij dit afgestemd en besproken met zijn klant.

Maar wat staat er nu eigenlijk in zo’n accountplan?

  1. een duidelijke klantomschrijving
  2. Geschiedenis van de klant
  3. Hoe ziet de relatie er uit?
  4. Zit er toekomst in de klant?
  5. Sterkte / Zwakte Analyse, de zogeheten SWOT.
  6. Bepaling van de richting. Waar wil je naartoe met de relatie.
  7. De uitvoering: stappenplan.