Kortingen en bonussen – toegevoegde waarde?

Kortingen en bonussen – toegevoegde waarde?

bonusTijdens mijn voortdurende speurtocht naar kennis over het gebied van contract management en leveranciersmanagement stuitte ik op de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). In deze gedragscode is een apart hoofdstuk voorzien over kortingen en bonussen. Wat er staat is het volgende:

Artikel 6.1

Onder bonussen en kortingen die verband houden met handelstransacties worden verstaan maatregelen of handelspraktijken inzake prijzen, marges en kortingen die verband houden met een handelstransactie.

Artikel 6.2

Het geven en aannemen van bonussen en kortingen is toegestaan,mits: a. sprake is van kortingen in geld of in natura voor zover het branche-gerelateerde producten betreft; b. de bonussen en kortingen in geld of in natura uitdrukkelijk schriftelijk tot uitdrukking wordt gebracht, en c. de bonussen en kortingen worden verrekend met de (rechts)personen die rechtstreeks partij zijn bij de handelstransactie dan wel rechtstreeks betrokken zijn bij de distributie of aflevering van de medische hulpmiddelen waarop de handelstransactie betrekking heeft.

Artikel 6.3

Het is niet toegestaan de totstandkoming van een handelstransactie te koppelen aan het aanbieden of in het vooruitzicht stellen respectievelijk vragen of aannemen van financiële voordelen ten gunste van (rechts)personen die niet rechtstreeks partij zijn bij de handelstransactie dan wel rechtstreeks betrokken zijn bij de distributie of aflevering van de medische hulpmiddelen.

Wat nu direct duidelijk wordt is dat we dus goed moeten opletten bij het maken van afspraken over bonussen en kortingen. Want we hebben inmiddels natuurlijk onze zaken wel op orde, zodat we in ieder geval niet iedere keer vergeten onze bonussen en/of kortingen te incasseren. Daarvoor hebben we uiteraard een goed geolied contract management proces ingericht. Maar omdat afspraken over bonussen en kortingen in veel gedragscodes voor komen, is het blijkbaar toch goed om hier voldoende aandacht aan te besteden. Want een gedragscode is bedoeld om ongewenst gedrag van onze medewerkers te vookomen. Geheel terecht uiteraard. Maar misschien is er wel meer?

Bij het afsluiten van contracten worden er vaak afspraken gemaakt over kortingen en bonussen. Hoe meer omzet we genereren, hoe meer korting en/of bonus we krijgen. Maar aangezien veel inkoopafdelingen (helaas) voornamelijk afgerekend worden op de gerealiseerde besparingen, is er hier sprake van een mogelijke valkuil. Want hoe meer omzet, hoe hoger de besparingsrapportage zal worden. En daar is inkoop bij gebaat, maar niet de organisatie! Inkoop zal dus anders moeten worden afgerekend op hun resultaten, anders wordt het grotere bedrijfsbelang wellicht vergeten.

Dus wordt het niet tijd dat we afstappen van al die toestanden? Gewoon vaste prijzen afspreken op basis van een realistische inschatting van de verwachte afname? Scheelt een heleboel tijd en moeite aan beide kanten.

En wat vindt jij nu eigenlijk van al die afspraken over bonussen en kortingen? Moeten we er juist mee doorgaan of niet? Graag zie ik je reactie tegemoet.

Wim

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.