Het gratis contractmanagementhandboek – 2

Het gratis contractmanagementhandboek – 2

Implementatie contract- en leveranciersmanagement in 5 stappen. Stap 2, huidige stand van zaken

In navolging op mijn vorige blog behandel ik vandaag de tweede stap van het implementeren van contract- en leveranciersmanagement, namelijk het bepalen van de huidige stand van zaken.

Nu er commitment is vanuit de organisatie is het makkelijker om alle benodigde gegevens te verzamelen. De organisatie is zich namelijk bewust van het belang van contract- en leveranciersmanagement, dus kun je er vanuit gaan dat er (enige) bereidheid is om mee te werken.

We gaan dus inzichtelijk proberen te maken hoe de huidige processen zijn geregeld en wie welke verantwoordelijkheden heeft binnen deze processen. Om de volwassenheid van je organisatie te bepalen op het gebied van processen, heeft CRICS een Maturity Model ontwikkelt.

Omdat het doel van deze serie blogs is om gezamenlijk een contractmanagement handboek te realiseren, zal CRICS dit model gratis ter beschikking stellen aan iedereen die meewerkt en/of input levert aan dit handboek. Door middel van dit model kun je de huidige volwassenheid van je organisatie bepalen op het gebied van processen voor contract- en leveranciersmanagement. Tevens kun je met dit model heel eenvoudig bepalen welke stappen je moet nemen op procesgebied om naar een hoger volwassenheidsniveau te komen. Uiteraard hoeft niet iedere organisatie door te groeien naar volwassenheidsniveau 5. Voor vele organisaties is niveau 2 of 3 prima. Een en ander uiteraard afhankelijk van de grootte van de organisatie en het ambitieniveau voor contract- en leveranciersmanagement.

Als je de huidige situatie in kaart hebt gebracht is het belangrijk om nu alvast de belangrijkste belemmeringen inzichtelijk te maken. Wat zijn de echte knelpunten waar je last van gaat krijgen? En welke risico’s loopt het project daarmee? Op basis van de gegevens van de knelpunten en van de risico’s kun je een mooi overzicht maken van de stappen die als eerste moeten worden gezet.

En tenslotte, als je alle gegevens binnen hebt, is het wederom van het allergrootste belang dat je het gekregen commitment ook behoudt. Dat betekent dat je al je bevindingen netjes uit zult moeten werken in een uitgebreide en overzichtelijke rapportage, welke naar alle stakeholders wordt gestuurd. Bij het uitsturen vooral niet vergeten om te vragen of een ieder akkoord is met de inhoud, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.

Wat zijn jullie ervaringen met het inzichtelijk maken van de huidige stand van zaken?  Waar liep jij tegenaan? Wat maakte jou succesvol? Je kunt ook vragen om suggesties van collega’s. Plaats hieronder een comment en deel deze stap en de stappen die gaan komen in je netwerk op linkedin en twitter. Op die manier bouwen we met zijn allen een gratis handboek contractmanagement.

Zoals je merkt dezelfde vragen als bij het eerste blog in deze serie. Reden is dat we hopen dat iedereen zoveel mogelijke informatie gaat delen, die wij daarna voor jullie zullen verzamelen en bundelen.

Laten we van het “Handboek voor de contractmanager” gezamenlijk een succes maken!

Wim

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.