Contractmanagement valt of staat met eindgebruikers

Contractmanagement valt of staat met eindgebruikers

Het doet me plezier om in DEAL nummer 6 van juni 2011 te lezen dat de ANWB kiest voor contractmanagement. Renate Lindhout (contract- en leveranciersmanager ANWB) en Peter Streefkerk (zelfstandig inkoopadviseur) vertellen uitgebreid hoe zij de zaken binnen de ANWB hebben aangepakt.

Wat mij het meest verheugd is dat ze ook aangeven wat de leerpunten zijn geweest. Wat mij betreft is het leerpunt over de eindgebruikers de meest belangrijke. Letterlijk staat er: “Het betrekken van de eindgebruikers bij alle fasen van het traject heeft een enorme toegevoegde waarde voor de implementatie. Het creëert draagvlak en een brede borging van de kennis die in het project is opgebouwd”.

Hiermee slaan ze de spijker op z’n kop. Als de invoering van een contract managementsysteem niet breed wordt ondersteund vanuit de eindgebruikers dan wordt de implementatie een moeilijk verhaal. De eindgebruikers zitten door de hele organisatie en vaak ook op diverse vestigingen. Zij zijn cruciaal voor een goede implementatie. In het begin van het project deze eindgebruikers actief benaderen en luisteren naar wat zij verwachten, levert later in het project veel voordeel op. En hoe sneller contractmanagement goed is geïmplementeerd, hoe eerder de gewenste verbeteringen zichtbaar worden.

Door deze aanpak voorkom je ook het “not invented here” syndroom en dit wordt regelmatig onderschat. Wanneer dit syndroom de kop opsteekt dan is het zeker dat het project of ernstig vertraagt of zelfs compleet zal falen. Conclusie is dan ook dat eindgebruikers uiterst belangrijk zijn bij de implementatie van contract- en leveranciersmanagement. Geef ze dus voldoende aandacht.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.