Bouwen aan de brug tussen in- en verkoop

Bouwen aan de brug tussen in- en verkoop

Succesvolle bedrijven zien de noodzaak om bruggen te bouwen tussen hun organisatie en de leveranciers waarmee ze intensief samenwerken. Dit doen ze  door een sterke inkoop/verkoop relatie te ontplooien. Leveranciersrelaties wijken in meerdere opzichten af van gewone inkooptransacties.

Betrokkenheid

Wanneer  de leverancier het gevoel van betrokkenheid heeft en geeft aan de organisatie dan zal deze er vertrouwen in hebben dat de koper terug zal komen voor een volgende transactie. Zo ook zal de inkopende organisatie, door deze band, geen noodzaak zien om tijd en energie te stoppen in het zoeken naar andere leveranciers.

Planning en communicatie

Niet alleen op momenten dat er weer een inkooptraject gaat lopen komen de partijen bij elkaar. Ook tussentijds wordt er gecommuniceerd over de toekomstige behoeften, en stellen partijen gezamenlijk vast, door samen te werken, hoe deze behoeften optimaal ingevuld kunnen worden tot beider tevredenheid.

Houding

De houding van een organisatie naar haar leveranciers heeft een grote impact op het bedrijfssucces. Wanneer leveranciers gezien worden als partner,  worden ze aangemoedigd om zich te verdiepen in de organisatie, haar processen, haar producten en doelen, met als resultaat een grotere inkoop voldoening  voor de  geleverde services.  Dat vervolgens weer invloed heeft op de efficiency en winstgevendheid van de organisatie.

Een studie toont aan dat leveranciers die beschouwd werden als “eenvoudig handelaar” vaker niet dan wel de gewenste service leverden en leveranciers die gezien werden als partner soms excellente service leverden en over de gehele lijn een goede service.

Het woord managen betekent letterlijk “beheren.” Het  is een proces waarbij de inspanningen/activiteiten van de betrokken partijen gecoördineerd en gestuurd worden in de richting van het (gemeenschappelijk) doel.

Bij leveranciersmanagement draait het om het bouwen en onderhouden van bruggen tussen organisaties en haar leveranciers.

Maak als organisatie duidelijk naar leveranciers wat het doel is, hoe de organisatie dit wil en denkt te bereiken en werk er vooral samen aan.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.