1 + inkoper = contractmanager²

1 + inkoper = contractmanager²

In een eerdere discussie in de Linkedin groep Contract Management & Leveranciersmanagement heb ik beloofd terug te komen op de competentieverschillen tussen een inkoper en een contractmanager. Zijn deze verschillen er eigenlijk wel en zo ja, hoe bepaal je dan, aan de hand van aanwezige competenties, of iemand een geschikte contractmanager is?

Als we personeelsadvertenties bekijken voor een contractmanager dan komen de gewenste competenties in de advertenties grotendeels overeen. Onderstaand een voorbeeld van Wageningen Universiteit waarin competenties worden beschreven:

Kijken we nu naar de gevraagde competenties voor een inkoper, dan komen deze grotendeels overeen. Onderstaand een voorbeeld van Ziekenhuis Bernhoven:

  • U heeft ruime kennis over ontwikkelingen binnen het vakgebied, budgettering en wetgeving omtrent kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid
  • U bent gericht op veranderingen en heeft een innovatief vermogen
  • U kunt mensen overtuigen en binden tot een eenheid
  • U heeft visie,doorzettingsvermogen en bent besluitvaardig
  • U kunt omgaan met tegengestelde belangen en bent een sterk onderhandelaar
  • U kunt mensen inspireren en beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.

Hoewel enigszins anders omschreven komen de competenties goed overeen. Vanuit diverse instanties (bijvoorbeeld NEVI) zijn ook overzichten opgesteld van de competenties van inkopers. Deze overzichten geven echter zoveel competenties (zo’n 29) dat het onbegrijpelijk wordt. Wanneer wij als mens al 5 of 6 competenties goed beheersen dan steken we al boven het gemiddelde uit. Maar waar zit dan toch het verschil tussen de inkoper en de contractmanager?

Dat blijft dus deels persoonlijke interpretatie. Mijn interpretatie is de volgende:
Als contractmanager en inkoper twee aparte functies zijn binnen een bedrijf, dan ligt de focus van de inkoper meer op marktkennis/productinnovatie, het selectietraject en kostenbesparingen en de focus van de contractmanager ligt meer op de uitnutting van het contract en de kwaliteit van de geleverde prestaties.
Beiden moeten dus goed kunnen onderhandelen, echter het type onderhandeling verschilt nogal. De contractmanager zal meer de focus houden op een lange termijn relatie, waarbij de inkoper meer focust op de juiste juridische voorwaarden, marktconforme prijzen etc. De inkoper creëert als het ware de juiste voorwaarden om het contractmanagement goed uit te kunnen voeren. Vandaar dat goede samenwerking tussen de inkoper en contractmanager heel belangrijk is.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.