Persbericht april 2014

Persbericht april 2014

CRICS EN FLOWFABRIC STARTEN JOINT VENTURE

Vanwege de continue groei van CRICS was het noodzakelijk om een verdere professionalisering in de bedrijfsvoering door te voeren. Om hier op een goede manier invulling aan te geven is CRICS een Joint Venture overeenkomst aangegaan met FlowFabric. FlowFabric is al jaren aan CRICS verbonden en bouwt en onderhoud de oplossing welke door CRICS wordt geleverd.

De achtergrond

Vanwege de voortdurende groei van CRICS is er steeds meer druk op de serviceverlening komen te staan. Meer klanten betekent nu eenmaal meer vragen. Maar ook het koppelen aan andere systemen neemt een steeds hogere vlucht. En hoewel de gemiddelde duur voor het realiseren van een koppeling vrij kort is, wordt het steeds lastiger om alle klanten te bedienen met de snelheid die ze gewend zijn.

De reeds bestaande samenwerking tussen CRICS en Flowfabric was daarom toe aan een volgende fase. Om de continuïteit en flexibiliteit waar CRICS om bekend staat te kunnen blijven leveren, was het aangaan van een Joint Venture dan ook een logische stap. Zo kunnen beide partijen gebruik maken van elkaars expertise en gezamenlijk werken aan een nog mooiere toekomst voor beide partijen.

Verdere ontwikkelingen

De software van CRICS wordt dit jaar wederom aanzienlijk verbeterd. Dit is een continu proces waarmee CRICS zich al jaren onderscheidt ten opzichte van andere oplossingen. De voortdurende focus op gebruiksgemak is voor vele organisaties de belangrijkste reden om voor CRICS te kiezen. De groei gaat dan ook onverminderd door, waardoor CRICS haar positie als vooraanstaande speler op de markt van contract management software verder zal verstevigen.

CRICS IN DE TOEKOMST

Voor zowel CRICS als FlowFabric is de Joint Venture overeenkomst een logische stap in haar lange termijn strategie. Directeur Wim van Eck van CRICS: “We zijn tevreden met de voortdurende groei maar blijven tevens zeer ambitieus . Als state-of-the-art software ontwikkelaar moeten wij continue technisch en commercieel vernieuwen en vooruitlopen op de ontwikkelingen, dat is nog steeds niet veranderd. Wat ook niet is veranderd is onze bekende slogan “Control To You”.

Directeur Kjeld Cornelissen van FlowFabric: “Wij zijn uitermate blij met de uitbreiding van de samenwerking met CRICS. Dit is voor ons ook een duidelijke bevestiging dat wij als belangrijke implementatiepartner van Mendix op de goede weg zijn. Wij helpen vele klanten met onze dienstverlening en zijn blij dat we van CRICS het vertrouwen hebben gekregen voor deze langdurige en intensieve samenwerking”.

Voor nadere informatie  : 

Wim van Eck – Directeur

Mob: 06-4132 3993

Mail: w.vaneck@crics.com

 

Kjeld Cornelissen – Directeur FlowFabric

Mob: 06-27149970

Mail: kcornelissen@flowfabric.com

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.